Lokacija

Info

Projekt Novogradnja Dugave smjestio se u jugoistočnom dijelu kvarta Dugave.

Naselje je položenog pravokutnog oblika orijentacije zapad – istok, a prilazi mu se sa zapadne strane iz ulice Kramarići.

Sa sjeverne strane omeđuje ga Hrelićka ulica, a dijeli ga tek nekoliko minuta hoda od Ulice Svetog Mateja.

© 2022. MEŠIĆ COM d.o.o.