Uvjeti korištenja

1. Uvod

Posjetom web-stranici na adresi www.novogradnjadugave.hr (dalje u tekstu: "Web stranica") pristajete na uvjete korištenja definirane u ovom dokumentu, kao i svih primjenjivih zakona i propisa. Ako se ne slažete s bilo sa kojim od navedenih uvjeta, zabranjeno je koristiti ili pristupati Web stranici. 

2. Uvjeti korištenja Web stranice

Sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na Web stranici, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije (dalje u tekstu: "Sadržaj") zaštićen je odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigu, Kaznenim zakonom te drugim primjenjivim propisima.

Dozvoljeno je korištenje Sadržaja sa web stranice  isključivo za osobne potrebe koje nema izravno ili neizravno komercijalno značenje i nije namijenjeno priopćavanju javnosti, uz poštivanje prava intelektualnog  vlasništva, sukladno primjenjivim propisima i ovim Uvjetima. Dopuštenje korištenja Sadržaja za osobne potrebe ne podrazumijeva prijenos vlasništva Sadržaja, nego isključivo dozvolu za korištenje

Nije dopušteno:

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog i/ili protuzakonitog korištenja Sadržaja, MEŠIĆ COM d.o.o. pridržava pravo potraživati naknadu cjelokupne štete te pokrenuti odgovarajući postupak pred nadležnim tijelima.

3. Odricanje od odgovornosti

MEŠIĆ COM d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti za bilo koje radnje korisnika koja je u vezi sa uporabom i/ili neovlaštenom uporabom Sadržaja Web stranice, te za eventualnu štetu koja može nastati korisniku Web stranice i/ili bilo kojoj trećoj osobi u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovih web stranica.

4. Točnost materijala

Materijali na www.novogradnjadugave.hr web stranici mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. MEŠIĆ COM d.o.o. ne jamči da su svi materijali na njegovoj web stranici točni, potpuni ili aktualni. MEŠIĆ COM d.o.o. može u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti materijale i/ili sadržaj koji se nalaze na svojoj internetskoj stranici. Radi izbjegavanja svake dvojbe, MEŠIĆ COM d.o.o. nije obvezan ažurirati Sadržaj objavljen na Web stranici.

5. Poveznice na druga web-mjesta

MEŠIĆ COM d.o.o. nije pregledao sve web-lokacije na Internetu povezane s web stranicom i nije odgovoran za sadržaj bilo koju povezanu web stranicu. Uključivanje veze na www.novogradnjadugave.hr  od bilo koje veze od strane trećih osoba  ne podrazumijeva odobrenje www.novogradnjadugave.hr stranice. Korištenje takvih povezanih web stranica je na vlastiti rizik.

6. Izmjene

MEŠIĆ COM d.o.o.  može izmijeniti ove uvjete pružanja usluge bez prethodne najave i u bilo koje vrijeme. Korištenjem ove web stranice pristajete na trenutnu verziju ovih uvjeta korištenja. Promjene ovih Uvjeta stupaju na snagu danom objave na Web stranici.

7. Mjerodavno pravo

Ove odredbe i uvjeti uređeni su i tumačeni u skladu s hrvatskim zakonima i neopozivo se podvrgavaju isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili mjestu.

© 2022. MEŠIĆ COM d.o.o.